Kategori: Recycle

Recycle Kumaş Part 3 – Terminolojisi Nedir?

Rejenere:

Kullanılmış kıyafetlerden ve hazır giyim atıklarından mekanik yöntemler ile parçalanarak tekrar elyaf haline getirilmesidir. İplik parçası ve kumaş kırpıntısı ve yumaklar şeklindeki tekstil atıkları toplanır. Tekstil atıklarının yerinde seçilerek toplanması, renklerine ve hammadde içeriklerine göre özenle ayrılması önemlidir. Bu atıklar mekanik geri dönüşüm metodu kullanılarak geri kazanılır. Bu yöntemde renklerine ve hammadde içeriklerine göre sınıflandırılan tekstil atıkları kesilerek küçük parçalar haline getirilir. Son olarak makinalarında elyaf lifleri haline getirilir. Geri kazanımı sonrası elde edilen elyaflar yeniden iplik haline getirilip ekonomiye kazandırılır.

Recycle:

Kullanılmış bir ürünün tekrardan değerlendirilmesi veya kullanılması üzere hayat döngüsüne katılmasıdır.

Upcycle:

Atık malzemelerin eşit yada daha büyük bir değere dönüştürülmesidir. Yan ürünleri, atık malzemeleri, kullanışsız veya istenmeyen ürünleri, daha iyi kalitede veya daha iyi çevre değeri için yeni malzemeler veya ürünler haline getirme işlemidir.

Downcycle:

Düşük kaliteli ürünlerde geri dönüşüm aşağı dönüşüm / downcycling olarak adlandırılır. Aşağı dönüşüm çoğu plastik için geçerlidir. Geri dönüşüm için toplanan ‘plastik’ şişeler ve diğer ‘plastik’ ürünler sık sık paspaslar veya izolasyon malzemesi gibi düşük kaliteli ürünlerle geri dönüştürülür.

150+ desen 500+renk çeşitliliğiyle recycle kumaş üretimi...

Recycle Kumaş Part 2 – Nasıl Üretilir?

Recycle (geri dönüştürülmüş) kumaş, kumaşın tekstil ürünlerinde tekrar kullanılabilen ipliğe dönüştürülmesidir. Geri dönüştürülmüş iplik yaygın olarak rejenere, geri kazanılmış veya kumaş artığı olarak da adlandırılır. Geri dönüştürülmüş içerik, geri dönüştürülmüş ham maddelerin yanı sıra kullanılmış, onarılmış ve yeniden üretilmiş bileşenleri içerir. Büyük miktarda geri dönüştürülmüş iplik kaynakları, kesim artıkları gibi tüketim öncesi atıklarla üretilir. Tüketici sonrası atıkların çeşitli renk tonları, kumaş karışımları nedeniyle ayrıştırılması daha zordur ve bu süreç genel olarak daha emek-yoğun bir süreçtir.

150+ desen 500+renk çeşitliliğiyle recycle kumaş üretimi...

Recycle Kumaş Part 1 – Nedir?

Son yıllarda sıkça duyduğumuz sürdürülebilir moda kavramı; hızlı moda anlayışına karşıt olarak ortaya çıkan ve modaya bakış açısında ekolojik bütünlük ve toplumsal adaleti odağına alan bir yaklaşım.

Sürdürülebilir kumaş tanımı, doğa dostu yöntemlerle, doğal ya da geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen, üretiminden yok oluşuna kadarki tüm aşamalarda çevresel etkileri minimum olan kumaşları kapsıyor.

Kumaş üretiminde kullanılan sürdürülebilir yöntemler, üretim atıklarının ve emisyonun azaltılması, su kaynakların korunması gibi pek çok konuda endüstrinin çevreye verdiği zararı azaltıyor.

“Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış kumaş çeşitlerimizi görmek için showroomumuza davetlisiniz”