Global Recycled Standard Sertifikası Nedir?

GRS ( Global Recycle Standart) Çevresel Uygulama Çalışmaları Danışmanlığı Grs belgesi nedir ?

Küresel Geri Dönüşüm Standardı (GRS) esas olarak Control Union tarafından 2008’de geliştirilmiştir ve sahiplik 1 Ocak 2011’de Textile Exchange’e geçmiştir. GRS, geri dönüştürülmüş içeriklerin, gözetim zincirinin, sosyal ve çevresel uygulamaların ve kimyasal sınırlamaların üçüncü taraf sertifikasyonuna yönelik gereklilikler belirleyen uluslararası, gönüllülüğe dayalı tam bir ürün standardıdır.  

Amacı;

– Bir çok uygulamada kullanılan tanımların gruplanması

– Dönüştürülmüş girdi materyallerinin takibi ve izlenmesi

– Tüketicilere (markalar ve tüketiciler) bilinçli kararlar vermesini sağlayacak araçlar sunmak

– Üretimin insanlara ve çevreye olan zararlı etkilerini azaltmak

– Nihai ürünlerdeki materyallerin gerçekten dönüştürüldüğü ve sürdürülebilir bir şekilde işlendiği konusunda güvence sağlamak

– Dönüştürülmüş ürünlerin kullanımındaki kalite sorunlarına dair yenilikçi yaklaşımlar ileri sürmektir.

GRS, en az %20 geri dönüştürülmüş materyal kullanılan ürünlerde kullanıma yönelik bir standarttır. Geri dönüşüm sürecinden başlayarak en son firmadan firmaya ticaretin son satıcısına kadar bütün üretim aşamaları sertifikalandırılmalıdır. Materyal toplama ve materyal konsantrasyon tesisleri yeterlilik beyanı, belge toplama ve yerinde ziyaretlere tabidir.

“GRS Sertifikasının işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre ve atık yönetimi başta olmak üzere kriterleri mevcuttur.”

 

GRS etiketi şunları garanti eder:

– Üretimin insanlar ve çevre üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması

– Dayanıklılığı artırılmış ürünler

– Ürünlerde yüksek oranda geri dönüştürülmüş içerik

– Sorumlu üretim

– Geri dönüştürülmüş malzemeler

– İzlenebilirlik

– Şeffaf iletişim

– Paydaş katılımı